Chopard IWC TAG Heuer Roger Dubuis Omega PIAGET Harry Winston Panerai
Christian Selmoni - umělecký ředitel Vacheron Constantin
Christian Selmoni - umělecký ředitel Vacheron Constantin

Rozhovor  s Christianem Selmoni, uměleckým ředitelem Vacheron Constantin


Pane Selmoni, jak dlouho vlastně jste u Vacheron Con­stantin?

Téměř si nepamatuji... Žertuji, nastoupil jsem v roce 1990, tedy před dvaceti čtyřmi roky a stále mne moje práce baví a přináší mi stále nová překvapení.

Trochu neobvyklé, nejenom u hodinářských společností lidé mění svá místa… Kde hle­dáte inspiraci pro stále nové a nové modely?

Jak jistě víte, Vacheron Con­stantin je značka s velmi dlou­hou a velmi bohatou tradicí. Je tedy jasné, že největším zdro­jem inspirace je historie značky samé. Je ovšem také jasné, že nemůžeme a nechceme pouze kopírovat minulost. Hodně ces­tuji a inspirují mne i procházky po neznámých městech, stavby, architektura. Toto vše využí­váme jako výchozí impuls, při­čemž konečná podoba nových hodinářských modelů je vždy prací celého týmu našich návr­hářů.

Co podle Vašeho názoru přiná­ší internet a sociální sítě pro hodinářský průmysl? Nachá­zíte náměty pro nové návrhy i díky těmto novým komuni­kačním technologiím?

Můj názor na internet, potaž­mo na facebook či twitter je rozporný. Jedná se o výborný zdroj kontaktů a komunikační medium. Hledáte-li ale pomocí sociálních sítí pomoc při roz­hodování, nedostane se vám jí. Získáte tolik rozdílných názorů, že se naopak vaše dosavadní stanovisko rozplyne a vy ještě více znejistíte.

Kolik máte ve zmíněném týmu lidí?

Máme dvacet designérů, ale spolupracujeme s dalšími od­borníky v oborech - rytci, ex­perty na emaily, dekoratéry a další. Všichni se musí neu­stále zdokonalovat, přicházet s novými nápady.

Jste součástí skupiny Riche­mont, existuje mezi jednotli­vými značkami nějaká forma spolupráce? Předáváte si ná­měty, zkušenosti?

Jeden čas jsme spolupracovali s Jaeger-LeCoultre, třeba prá­vě v otázce emailu. Nicméně i tato spolupráce skončila a již delší dobu panuje v rámci sku­piny zdravé soupeření.

Když se podíváme na letošní kolekci Vacheron Constantin, vidíme dvě hlavní line - kla­sická řada Patrimoni a Les Cabinotiers. Jaké modely byly pro Vás těmi náročnější­mi a snad i zajímavějšími?

Je jasné, že zajímavé jsou všechny naše hodinky. Ovšem bezpochyby složitějšími a ča­sově náročnějšími byly modely řady Les Cabinotiers. Modely této řady Celestia Astronomi­cal Grand Complication 3600, Symphonia Grande Sonnerie 1860 a Métiers d’Art Coperni­cus mají jedno společné. Jsou inspirováni oblohou, lépe ře­čeno vesmírem.

Zatímco prvně jmenovaný na­bízející 23 komplikací je snad tou nejkomplexnější časomí­rou současnosti, druhý v po­řadí nabízí úžasně čistý zvuk malé a velké minutové repe­tice. Mimochodem prací na Celestia Astronomical Grand Complication 3600 jsme strá­vili 500 hodin, nad Grande So­nnerie pak něco přes 300 ho­din. A možná proto je trochu v jejich stínu model vytvořené na počet velikého astronoma Mikoláše Koperníka, Métiers d’Art Copernicus.

A váš nejoblíbenější kousek z nové kolekce?

Asi posledně jmenovaný. Me­chanický automat s 36 hodi­novou rezervou chodu v bílém zlatě je podle mého názoru nej­umělečtější časomírou na trhu.

Opravdu se zdá se, že šťastný majitel má na ruce celý ves­mír….

Zjednodušeně by se to i dalo říci. Podařilo se nám vytvo­řit slunce s oběžnou dráhou a hlavně poměrně plastický obraz zeměkoule, v tom nám pomohla znalost Grand Feu, tedy jedinečné emailovací techniky. Asi nejkomplikova­nější byla znameni zvěrokru­hu gravírovaná na safírovém sklíčku laserem. Ruční malová­ní a gravírování bylo použito na číselníku. Kromě dokonalé práce hodinářů tedy přispěli svým i umělci se znalostí více či méně tradičních technik

Děkuji za rozhovor.    

 

Jiří Zimmer